Thông tin giá xe
Chọn xe
Nơi đăng ký trước bạ
Khu vực (*)

Khu vực I: Hà Nội

Khu vực II: Các tỉnh còn lại

Giá xe:
Lệ phí trước bạ:
    - Mức lệ phí:
    - Thành tiền:
Lệ phí đăng ký:
Phí sử dụng đường bộ (1 năm)
Bảo hiểm TNDS (1 năm)
TỔNG CỘNG (VNĐ)
Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.
TOP
0987 314 549